Khamis, 4 Jun 2009

Gagasan Ukhuwah perlu dimantapkan di kalangan Ulamak

SHAH ALAM, 4 Jun - Dalam usaha untuk memantapkan kepimpinan Ulamak, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab semua pihak terutamanya para Ulamak untuk meningkatkan kefahaman terhadap prinsip ukhuwah dalam berjemaah.Prinsip yang telah sedia diamalkan oleh kita terutamanya, para Ulamak dan pendokongnya perlu disebarluaskan.

Demikian ujar Ketua Dewan Ulamak PAS Pusat, Dato' Mohd Daud Iraqi ketika merasmikan Muktamar Tahunan Dewan Ulamak PAS Pusat kali ke-48 di Muzium Shah Alam pagi ini. "Penekanan tentang Ukhuwah sangat penting bagi menyatukan wehdatul fikr di kalangan Ulama," katanya. Oleh yang demikian ujarnya, perdamaian dari pertelingkahan di kalangan mayarakat juga perlu dipertingkatkan.


Menurut pandangan Ust Daud, terdapat tiga isu utama yang dikemukakan oleh Allah s.w.t. "Ia bukan sahaja memberikan fokus tentang orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.Tetapi menekankan kepada bahagian kedua dari ayat itu yang menjadi tujuan utama ukhuwah iaitu hendaklah melakukan islah antara sesama mereka dan bahagian ketiga menyeru agar sentiasa bertaqwa kepaa Allah s.w.t.," ujarnya.

Beliau memetik pandangan Dr Wahbah Al-Zuhaily dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahawa terdapat beberapa perkara pokok yang dibincangkan dalam ayat ini. "Ayat ini mempunyai kaitan dengan sebelumnya iaitu ayat 9 Surah Al-Hujarat yang meminta umat Islam melakukan islah kepada dua kumpulan yang berperang atau bergaduh," jelasnya.

Sehubungan dengan perkara ini, Ketua Dewan Ulama menekankan agar ukhuwah yang terbina antara ahli bersifat teguh supaya unsur-unsur luaran terutamanya yang dilakukan oleh musuh kita dapat ditangkis bilamana ukhuwah ini mantap dengan berpegang kepada tali Allah taala.

Rata-rata yang menghadiri muktamar tahunan pada kali ini terdiri daripada pelbagai lapisan ulamak muda di kalangan Ulamak muda di kalangan pemuda-pemuda Islam dan para pemudi.

Tiada ulasan: